logo

Práctica 2 - Matemáticas

{nombre: "Oganessón", simbolo: "Og"},